Neuropsykologia

Neuropsykologia on erittäin vaativa psykologian erikoisala, joka tutkii ihmisen aivojen vaikutusta ihmisen vireystilaan, käyttäytymiseen ja kongnitiiviseen suorituskykyyn. Neuropsykologia tutkii usein Aspergerin oireyhtymän, ADHD:n, erilaisten aivovaurioiden, MS-taudin ja kroonisen väsymysoireyhtymän kaltaisten neurologisten sairauksien yhteyttä henkilön käytökseen ja kongnitiiviseen toimintakykyyn. Neuropsykologian tutkimusalaan kuuluu myös oppimiskyvyn häiriöiden tutkiminen. Neuropsykologian tutkimuksessa hyödynnetään laajasti neurologian, psykologian, neuropsykiatrian ja kielitieteiden alueiden menetelmiä ja tietämystä. Jotta voisit saada parasta neuropsykologian alan tietämystä, on parasta etsiä kaikkein kokeneimpia ja koulutetuimpia ammattilaisia. Kun tarvitset neuropsykologian alan ammattilaisia Satakunnan alueelta, neuropsykologi Porissa on sinun valintasi. Jos olet mielelläsi yhteydessä suoraan alan ammattilaisiin, voivat he antaa sinulle tarpeelliset ohjeet ongelmaasi koskien. Etsimällä verkosta neuropsykologi Porissa, löydät juuri ne ammattilaiset, jotka voivat antaa sinulle tarpeelliset vinkit ja parhaat ohjeet neurologisten ongelmien selvittämiseksi.

    Kuka tarvitsee neuropsykologia?

    Millainen ongelma terveydessäsi täytyy olla, jotta voisit saada neuropsykologin hoitoa? Mitä kaikkea neuropsykologia käytännössä tekee ja miten hän voi auttaa sinua toipumaan mahdollisesta äärimmäisen kiusallisesta vaivastasi? Neuropsykologia voidaan jaotella ainakin kahteen alalajiin kokeelliseen neuropsykologiaan ja kliiniseen neuropsykologiaan. Kokeellinen neuropsykologia keskittyy enemmän tutkimukseen ja pyrkii selvittämään millaisia keinoja kliinisessä neuropsykologiassa voitaisiin käyttää. Kliininen neuropsykologia tarkoittaa käytännön tason neuropsykologiaa, jolloin tieto jota on kokeellisesti tutkittu, voidaan käytännössä hyödyntää esimerkiksi hoidettaessa potilaita. Mistä voit löytää hyvän neuropsykologian hoitoa tarjoavan tahon? Jos haluat saada parasta mahdollista hoitoa, on varmasti syytä harkita käyttää vaihtoehtoa neuropsykologi Porissa. Koska ehdotamme etsimään juuri neuropsykologi Porissa, niin onko Satakunnan alueella suurempi tarve päästä neuropsykologin hoitoon, kuin muualla maassa? Ei välttämättä, mutta kuten tiedät, on hyvin tärkeää että kaikki ihmiset, myös Satakunnan alueella saisivat parasta mahdollista hoitoa.

    Miksi sitten Satakunnan alueella tarvitaan ammattitaitoista neuropsykologia? Onko meidän ihmisten neuropsykologiset oireet niin vakavia, että niihin aina tarvittaisiin ammattiapua, jota esimerkiksi voit löytää neuropsykologi Porissa? Ihmisen neuropsykologiset oireet ilmenevät usein kun vireystilaa on vaikea säädellä, kun ihminen kokee nopeasti väsähtämisen tunteen, aivojen prosessointi hidastuu sekä tarpeena saada enemmän unta yöllä ja levätä päivällä aiempaa enemmän. Toisinaan neuropsykologisiin oireisiin kuuluu myös normaalia herkemmin tapahtuva ajatustoimintojen väsyminen, uuden oppimiseen liittyvät vaikeudet sekä tarkkaavaisuuteen ja toimintaan liittyvät vaikeudet, kielellisten toimintojen, sensorimotorististen toimintojen visuospatiaalisten toimintojen sekä muistamiseen, oppimiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät vaikeudet. Toisinaan ongelma voi olla myös kaksisuuntainen. Neuropsykologiaan liittyvä ongelma aiheuttaa usein univajetta, mikä yleensä lisää erityisesti lapsilla ylivilkkautta ja poikkeavaa käytöstä. Jotkin neuropsykologiset ongelmat saattavat toisinaan olla synnynnäisiä tai ne voivat johtua myöhemmästä sairastumisesta tai tapaturmasta. Joidenkin tällaisten oireiden tiedetään olevan selvästi yhteydessä hapensaannin vähyyteen synnytyksen aikana.

Miten voit kouluttautua neuropsykologiksi?

    Kun mietit edellä kuvailtuja oireita ja sitä minkälaisista erilaisista asioista ne voivat johtua, todennäköisesti ajattelet että väistämättä monet meistä voivat ainakin joissain vaiheessa elämäänsä tarvita neuropsykologin hoitoa. Siksi kun etsit palvelua neuropsykologi Porissa, saattaa mieleesi tulla kysymys siitä, kuinka neuropsykologiksi voi kouluttautua ja kuinka moni Suomessa on niin tehnyt. Suomessa neuropsykologiksi voi kouluttautua laillistettu psykologi, kun hän suorittaa erikoistumisopinnot, joihin kuuluu kursseja neuropsykologian, neurologian ja muidenkin neurotieteiden aloilta. Lisäksi erikoistumisopintoihin kuuluu joitakin opintoja psykiatrian ja kuntoutuksen alueelta. Koulutus käydään työn ohessa ja se kestää noin neljä vuotta. Neuropsykologin tehtävässä työskentelee nykyään myös joitakin lyhyemmän koulutuksen saaneita psykologeja, jotka täyttävät pätevyysvaatimukset.

    Neuropsykologian ala on hyvin mielenkiintoinen, niin ammattilaisen kuin potilaankin kannalta. Neuropsykologi opiskelee tehdäkseen työtään, tavoitteenaan auttaa ihmisiä saamaan paremman olotilan tai jopa täysin paranemaan ikävästä neurologisesta ongelmastaan. Potilas usein miettii, minkälaisia asioita ammattitaitoinen neuropsykologi voi hänen parantamisekseen tehdä. Onneksi nykyään monet hoitomuodot, joita neuropsykologit ja muut neurologian alan ammattilaiset tarjoavat, ovat sellaisia jotka antavat potilaalle huomattavaa helpotusta taistelussa sairauttaan vastaan. Esimerkiksi neuropsykologisen kuntoutuksen tarkoitus on auttaa kehityksellisen häiriön tai oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevia. Kuntoutusta on tarjolla myös neurologisista sairauksista tai vammoista ja muista vakavista oireista kärsiville. Tällainen kuntoutus suunnitellaan aina jokaisen yksilön oireiden perusteella ja huomioiden yksilön kaikkia tarpeita, ja voi toisinaan kestää useita vuosia. Neuropsykologi Porissa tarjoaa sinulle vastauksen kipeästi kaipaamaasi kysymykseen siitä, mistä voit löytää tällaista erikoisalan osaamista helposti.